Novi master programi na Fakultetu likovnih umjetnosti koncipirani su u skladu sa uspješnim institucijama visokog obrazovanja u Evropi i prate aktuelne evropske umjetničke i obrazovne tokove, kazao je dekan Fakulteta Marko Marković, piše UCG.

Sa inoviranjem nastavnih planova po novom reformisanom modelu studiranja (3+2), na ovom Fakultetu očekuju mnogo kvalitetniju organizaciju nastave, kao i konkurentnije master studije na tržištu rada.

Kandidati na master studijama mogu aplicirati za studijske programe Slikarstvo, Vajarstvo i Grafički dizajn.

“Modularni sistem se zadržao na Slikarstvu, kao najvećem studijskom programu. Studenti će moći da biraju između tri modula: Slikarstva, Grafike i Intermedijalne umjetnosti. Na studijskim progamima Slikarstvo i Grafički dizjan biće mjesta za po deset kandidata, dok će za SP Vajarstvo biti otvoreno sedam mjesta”, kazao je Marković.

Slikarstvo, Grafika i Vajarstvo, dodaje on, predstavljaju jedinstvenu ponudu bazičnih likovnih disciplina u Crnoj Gori koje postoje od osnivanja Fakulteta 1989. godine.

“Karakter ovih programa čine individualna nastava, veliki broj časova praktičnog rada, uz inovirane nove nastavne planove koji nude savremena teorijska i stručno-umjetnička znanja iz ovih oblasti”, kazao je Marković.

Prijedlog nove strukture studijskog programa Grafički dizajn, objašnjava on, motivisan je neophodnošću praćenja brzog razvoja struke vezane za razvoj novih tehnologija i novih medija.

“Tržište rada u ovoj oblasti je u ekspanziji u posljednjih desetak godina, što dokazuje i visok nivo zapošljavanja svršenih studenata ovog programa. SP Grafički dizajn je prepoznatljiv regionalno i kroz značajne vannastavne aktivnosti: FLUID Dizajn forum, iterdiscipinarnu dizajnersku platformu koju organizuje Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje”, navodi dekan Marković.

On ističe da je u novim nastavnim planovima na master studijama dat veći značaj intermedijalnim umjetnostima koje podrazumijevaju povezivanje različitih umjetničkih disciplina i novih medija.

“Vodili smo se potrebom da se na ovaj način održi korak sa srodnim institucijama u Evropi i regionu, kao i ambicijom da se FLU Cetinje afirmiše kao savremeni, regionalno prepoznati fakultet”, kaže Marković.

On je najavio da će na Fakultetu nastojati da ovaj program dostigne poseban nivo kvaliteta, privlačan kako međunarodnim, tako i studentima iz regiona.

“Ohrabreni velikim brojem bilateralnih ugovora, Erasmus+ ugovora i veoma razvijenom međunarodnom saradnjom i razmjenom studenata i nastavnog kadra zaključujemo da možemo računati i na ovu vrstu interesovanja u budućnosti. Mobilnost i međunarodna razmjena su svakako ozbiljan pokazatelj da FLU ima šta da ponudi domaćim i inostranim studentima na novim master programima”, kazao je Marković.

Značajna podrška za budući rad studenata ovog fakulteta, na svim studijskim programima i modulima biće i prostorni kapacitet nove zgrade Fakulteta sa tehnikom i savremenom opremom, neophodnom za nastavni proces i umjetničko istraživački rad.

“Na taj način ćemo biti u prilici da ponudimo kako domaćim, tako i gostujućim studentima, mogućnost da razviju i realizuju svoje umjetničke projekte na master studijama u skladu sa najsavremenijim standardima”, ističe Marković.

On je izrazio nadu da će, zbog činjenice da su od ove godine master studije besplatne, broj studenata biti znatno veći i privlačniji i međunarodnim studentima.

“Veći dio posla oko promocije Falulteta smo već uspjeli da obavimo kroz aktivne međunarodne razmjene i ERASMUS program, a sada se nadamo da su se stvorili i mehanizmi da stvorimo veoma atraktivan i kvalitetan master program. Imamo velika očekivanja i sigurni smo da ćemo ih ostvariti“, zaključuje Marković.

loading…