Kumulativni budžetski deficit za prvih pet mjeseci iznosio je 36,5 miliona EUR ili 0,7 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) i niži je od plana za 156,2 miliona EUR.

„U odnosu na isti period prošle godine, budžetski deficit je niži za 126,3 miliona EUR, odnosno 77,5 odsto“, pokazali su podaci Ministarstva finansija o izvršenju budžeta za prvih pet mjeseci, objavljeni na sajtu tog Vladinog resora.

Iz Ministarstva su kazali i da je u maju ostvaren budžetski suficit od 5,6 miliona EUR, odnosno 0,1 odsto BDP-a, što je u odnosu na plan, kojim je bilo planirano ostvarenje deficita od 35,9 miliona, bolji rezultat za 41,5 miliona EUR.

Prihodi budžeta su za prvih pet mjeseci iznosili 753,3 miliona EUR ili 14,2 odsto procijenjenog BDP-a i veći su za 124,2 miliona ili 19,7 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period, dok su u odnosu na planirane veći za čak 84,7 miliona ili 12,7 odsto.

„Prihodi za pet mjeseci ove godine su veći i u odnosu na uporedni period 2019. godine za 72,7 miliona EUR ili 10,7 odsto. Rast prihoda dijelom je rezultat uvećanja raspoloživih dohodaka, kao i značajnog uvoza i povećanih cijena artikala“, navodi se u izvještaju.

Trend dobre naplate po osnovu poreza na dodatu vrijednost (PDV) i akciza je nastavljen, pri čemu su prihodi od PDV-a veći u odnosu na planirane za 76,3 miliona EUR ili 31,2 odsto, dok su prihodi od akciza veći za 11,2 miliona EUR ili 13,1 odsto.

„U odnosu na pet mjeseci prošle godine, prihodi od PDV-a su veći za 102,6 miliona EUR ili 46,9 odsto, dok su prihodi od akciza veći za 20,7 miliona ili 27,1 odsto“, dodaje se u dokumentu.

Pored navedenog, kategorija porez na dobit pravnih lica takođe bilježi značajan rast u poređenju sa planom u iznosu od 12,4 miliona EUR ili 20,8 odsto, što je pored dobrih rezultata iz poslovne prošle godine pokazatelj i visokog stepena poreske discipline.

U odnosu na prethodnu godinu, prihodi po ovom osnovu veći su za 19,3 miliona EUR ili 36,6 odsto.

„S druge strane, niža realizacija u iznosu od 10,8 miliona EUR ili 22,8 odsto zabilježena je kod prihoda po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica, prevashodno usljed činjenice da planirani prihodi po osnovu oporezivanja neprijavljenih prihoda još nijesu realizovani“, objašnjeno je u izvještaju.

Takođe, kategorija doprinosa ostvarena je na nešto nižem nivou od planiranog za 8,8 miliona EUR ili 5,4 odsto, kao i u odnosu na prethodnu godinu za 33 miliona EUR ili 17,6 odsto, a kao rezultat ukidanja doprinosa za zdravstveno osiguranje.

„Međutim, kako je bilo i očekivano, doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje su veći u odnosu na uporedni period prošle godine za 9,1 odsto, prvenstveno kao posljedica toga što se povećanjem minimalne zarade povećala i osnovica za obračun“, dodaje se u dokumentu.

Prihodi budžeta su u maju iznosili 154,7 miliona EUR, što je 13,3 odsto odnosno 18,1 miliona EUR više u odnosu na isti mjesec prošle godine, dok je u odnosu na plan više za deset odsto odnosno 14,1 milion EUR.

Prema podacima Ministarstva, izdaci budžeta su za prvih pet mjeseci iznosili 789,9 miliona EUR ili 14,9 odsto procijenjenog BDP-a i u odnosu na planirane niži su za 71,5 miliona EUR ili 8,3 odsto.

U odnosu na posmatrani period prethodne godine, izdaci su niži za 2,1 milion EUR, odnosno 0,3 odsto.

U strukturi ukupne potrošnje, izdaci u okviru tekućeg budžeta, budžeta državnih fondova i rezerve čine 91 odsto, dok kapitalni budžet čini devet odsto.

Niže izvršenje u naznačenom periodu dominantno se odnosi na niže izvršenje kod transfera za socijalnu zaštitu u okviru budžeta Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) i Fonda za zdravstvo, transfera institucijama, pojedinicima, nevladinom i javnom sektoru u okviru budžeta ministarstava finansija, prosvjete, sporta i mladih, Fonda za obeštećenje, kao i tekuće budžetske rezerve.

Kada je u pitanju kapitalni budžet, realizacija je na nivou od 73,29 miliona EUR i izvršenje je niže od plana za oko 25 miliona EUR, odnosno 25 odsto.

„Najznačajnije izdvajanje u okviru kapitalnog budžeta odnosi se na realizovana plaćanja za potrebe projekta autoputa u iznosu od 41,4 miliona EUR, što je za oko sedam miliona EUR, odnosno 14 odsto niže od plana“, precizira se u dokumentu.

Izdaci budžeta su u maju iznosili 149,1 milion EUR i niži su u odnosu na plan za 27,4 miliona, odnosno 15,5 odsto, kao i u odnosu na prošlogodišnji maj za sedam miliona EUR, odnosno 4,5 odsto, što je generisano prije svega nižim izdvajanjima za transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru, transferima za socijalnu zaštitu, kao i kapitalnim izdacima.

Izvor: mina.