Deficit javnih finansija u prošloj godini iznosi 86,7 miliona eura ili 1,8 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), pokazuju preliminarni podaci Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

“Deficit je manji u odnosu na planirani za 81,8 miliona eura ili 48,5 odsto, dok je u odnosu na deficit ostvaren u 2020. godini manji 377,9 miliona eura ili 81,3 odsto. Shodno tome, u prošloj godini značajno je smanjen deficit javnih finansija kao posljedica prevashodno oporavka naplate javnih prihoda sa jedne, odnosno smanjenja diskrecione potrošnje sa druge strane”, objasnili su iz Ministarstva na čijem čelu je Milojko Spajić.
Preliminarni podaci o izvršenju budžeta u prošloj godini objavljeni su u Programu ekonomskih reformi (PER) koji je Vlada usvojila na posljednjoj sjednici. Taj dokument će biti poslat Evropskoj komisiji, prenosi Dan.
Javni prihodi u prošloj godini procijenjeni su u iznosu od 2,15 milijardi eura ili 44 odsto procijenjenog BDP-a od 4,881 milijardi eura i u odnosu na naplaćene u 2020. godini veći su 280,9 miliona eura ili 15 odsto, dok su u odnosu na planirane veći 25,9 miliona eura ili 1,2 odsto.
“Zabilježeni rast prihoda, kako u odnosu na 2020. godinu, tako i u odnosu na plan, prevashodno je rezultat značajnog oporavka ekonomske aktivnosti, a samim tim i oporavka naplate javnih prihoda”, naveli su iz Ministarstva.
Najbolji indikator oporavka ekonomske aktivnosti nakon zabilježenog pada od 15,3 odsto u 2020. godini, kako su naveli, jesu prihodi po osnovu PDV-a koji su veći 162,2 miliona eura ili 30,6 odsto u odnosu na naplaćene u 2020. godini, dok su u odnosu na planirane veći 80,2 miliona eura ili 13,1 odsto.