Stabilna situacija po pitanju požara na otvorenom u Nikšiću se nastavlja, tako iz nikšićkog Vatrogasnog saopštavaju da danas nijesu imali intervencija. Stanje u gradu je danas bilo mirno po pitanju vatre, i ostalih nezgoda koje su u nadležnosti vatrogasaca.