Svjetski dan pozorišta za djecu i mlade proslavlja se 20. marta širom planete pod motom Međunarodne asocijacije pozorišta za djecu i mlade (ASSITEJ) – „Povedite dijete u pozorište danas“.
Na ovaj dan hiljade pozorišta i individualnih članova okupljenih u više od 85 nacionalnih ASSITEJ centara u svijetu čita poruke uvaženih umjetnika i priprema posebne programe kako bi se skrenula pažnja kulturne i šire javnosti ka pozorišnoj umjetnosti zа djecu i mlаde.

Predsjednica ASSITEJ Ivet Hardi saopštila je povodm Svjetskog dana pozorišta za djecu i mlade da djeca ne mogu sebe same da povedu u pozorište.

“Svjetski dan pozorišta za djecu i mlade povod je da podsjetimo odrasle da od njih zavisi da li će se djeca susrijetati sa umjetnošću, posebno sa pozorištem. Zbog toga naša poruka glasi: ‘Povedite dijete u pozorište danas’. Pozorište je umjetnost koja se događa u određenom trenutku na određenom mjestu, i po svojoj prirodi je prolazno – umjetnost je jednog trenutka. Satkano je od nevidljivih veza i odnosa stvorenih u sadašnjem trenutku koji otključavaju ljudsko srce, izazivaju empatiju i njeguju radoznalost i zapitanost, što utiče na cjelokupan razvoj ljudskog bića, i na način na koji će ono u budućnosti posmatrati svijet”, saoštila je.

Međutim, ocijenila je da upoznavanje sa pozorištem i samo iskustvo pozorišta nekada može da iziskuje napor od publike:

“To nije pasivna, ‘primalačka’ pozicija. To je aktivnost koja zahtijeva pažnju, angažman, otvorenost, radoznalost i kritičko mišljenje. Ona zahtijeva potpuni angažman – ne samo intelektualni, već i fizički, emotivni i duhovni. Kada je angažman potpun, sva naša čula su stimulisana, iskustvo je bogato, moćno i mijenja nas”.