Crna Gora proslavlja 25 jubilej od postanka ekološke države. Direktor Agencije za zaštitu životne sredine Ervin Spahić izjavio je za Dnevne novine da je od trenutka proglašenja Crne Gore ekološkom državom, dosta urađeno ali da se mora još mnogo raditi. Danas Crna Gora svoj rođendan dočekuje sa 10 odsto ukupne teritorije pod nacionalnim i sa četiri lokacije pod međunarodnom zaštitom.

“Proglašenje Crne Gore ekološkom državom našlo je svoje utemeljenje u Ustavu i mnogo je učinjeno na zakonodavstvu koje je blagovremeno i kvalitetno usaglašeno sa evropskim direktivama. Napravljene su velike revizije krivičnog zakonodavstva u kome se ugrožavanje segmenata životne sredine tretira kao krivično djelo”, kazao je Spahić za Dnevne novine.

Međutim on je izrazio nezadovoljstvo zbog veoma malog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, a veliki problem predstavlja otpad jer imamo samo dvije sanitarne deponije.

Za rješavanje svih ekoloških problema u Crnoj Gori kako kaže Spahić, potreban je veliki novac a prema nekim procjenama potrebno je izdvojiti milijardu i po eura.

Do sada Agencija je uradila mnogo toga, a ona svakodnevno izvještava Evropsku agenciju za zaštitu životne sredine o kvalitetu vazduha i o koncentraciji polena u vazduhu.

“Imamo tu saradnju, ali smo na putu ka Evropskoj uniji već preuzeli neke obaveze i redovno ih ispunjavamo. Imamo i dosta problema i divljih deponija kod kojih nam moraju i građani pomoći da učinimo taj dodatni napor da Crna Gora zaživi i bude stvarno ekološka država po svim kriterijumima koji su potrebni za to”, zaključio je Spahić.