Mladi Nikšića

Međunarodni dan bijelog štapa obilježava se svake godine 15. oktobra od 1964., kada je Lyndon Johnson, tadašnji predsjednik SAD-a, taj datum proglasio Danom bijelog štapa.

Bijeli štap je zaštitni znak slijepih u sve gušćem prometu, ali i pomagalo koje slijepima omogućuje samostalno kretanje na poznatom terenu.

Da bi štap stvarno bio pomagalo slijepa osoba mora proći obuku za samostalno kretanje tokom kojeg svladava osnove tehnike i vještine korištenja štapa, osnovna pravila i konfiguraciju terena kojim će se samostalno kretati.

Inicijativu za korištenje bijelog štapa, kao zaštitnog znaka slijepih osoba u prometu, dala je Guilly d’Herbmont, 15. oktobra 1930. godine. Tek nakon drugog svjetskog rata bijeli štap i to kao tzv. dugi bijeli štap, počinje se koristiti kao pomagalo za kretanje slijepih.

Slijepima upravo moderna tehnologija uvelike olakšava život, ali i dalje, bez obzira na savremena poboljšanja, postoje specifične potrebe koje se mogu rješavati samo permanentnim radom i pomaganjem svakom pojedincu koji je pogođen ovom vrstom invaliditeta.