DAN ELTAM-a , inovacije, nastava

Udruženje nastavnika engleskog jezika Crne Gore ELTAM je organizovalo sedmu nacionalnu konferenciju za nastavnike engleskog jezika, Dan ELTAM-a 2021, pod nazivom Inovacije u nastavi (Innovations in Teaching – Module 3).

Konferenciju, koja je održana 8. maja putem Microsoft Teams platforme, su zvanično otvorili načelnica Odjeljenja za medije i kulturu u Ambasadi Sjedinjenih Država u Crnoj Gori Nicole Gallagher i Kevin McCaughey iz Regionalne kancelarije Stejt dipartmenta za programe engleskog (RELO) sa sjedištem
u Beogradu, zajedno sa predsjednicom ELTAM-a Draganom Radoman.
Jednodnevni program rada konferencije je akreditovan kroz seminar koji se nalazi u Katalogu
programa stručnog usavršavanja nastavnika pod rednim brojem 26.
Cilj konferencije je bio unaprijeđivanje stručnih kompetencija nastavnika engleskog jezika kroz proširivanje znanja o inovacijama, kreativnim metodama i tehnikama rada, kao i razmjena iskustava i
primjera dobre prakse. Pored 2 plenarne sesije, oko 130 prijavljenih nastavnika iz Crne Gore imali su priliku
da odaberu između 6 radionica, 6 demo časova i 11 prezentacija, koje je vodilo 34 predavača.
Obezbijeđene su i brojne nagrade za učesnike zahvaljujući Regionalnoj kancelariji Stejt
dipartmenta za programe engleskog jezika, Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici,
izdavačkoj kući Pearson Beograd, Stranoj knjizi Nikšić i školi stranih jezika Waves Budva.