Mladi NK

 

U javnosti se roditelji često žale i apeluju da se riješi problem što djeca nose preteške đačke torbe, koje loše utiču na njihovo zdravlje, pa su iz Ministarstva prosvjete za Pobjedu kazali da će narednih dana školama uputiti preporuke i sugestije da nastavnici bolje organizuju nastavu, odnosno da đaci ubuduće donose samo one knjige koje će im trebati na času, piše Pobjeda.

PR menadžerka u ovom resoru Milica Lekić saopštila je da, zapravo, najveći dio rješenja u smanjenju težine đačke torbe leži u samoj organizaciji nastave.

“Ako nastavnik objasni šta će od udžbenika biti potrebno za naredni čas, da li će biti potrebna možda samo sveska i slično, to umnogome utiče na problem. Značajni dio zemalja funkcioniše upravo ovako, odnosno upravo imaju intervencije i preporuke ove vrste prema školama”, istakla je ona kratko za Pobjedu.

I načelnik Odsjeka za istraživanje i razvoj obrazovnog sistema u Zavodu za školstvo Radoje Novović kazao je da nastavnici, odnosno učitelji, svakako đake na ovaj način mogu da oslobode nošenja nepotrebnih udžbenika. Za svaki sljedeći dan mogu, ističe on, da najave đacima što će se raditi i oni ne moraju da donose sve knjige.

“Neki nastavnici to rade, neki ne… Ima roditelja koji se žale da su preteške torbe i da nose mnogo knjiga. To je nepotrebno jer đačke torbe mogu da se rasterete”, rekao je on.

Istakao je da problem može da se riješi i pomoću takozvanih “virtuelnih učionica”. Funkcionišu, kako pojašnjava, tako što nastavnik ili razredni starješina formira grupu učenika sa kojom komunicira preko interneta.

“Nastavnik im je tako dostupan i van škole. Razmjenjuju mišljenja, daje im sugestije… Virtuelne učionice su nešto što još nije masovno zaživjelo. Jedna nastavnica, recimo, u Osnovnoj školi “Štampar Makarije” primjenjuje ovo”, naveo je on.

Koliko, zapravo, treba da iznosi težina đačke torbe, prema njegovim riječima, nije propisano u zakonskim rješenjima, niti u bilo kojim pravilnicima. Može se pročitati da je standard Evropske unije da torba ne bude teža više od tri kilograma, a u mnogim razvijenim zemljama ovaj problem rješava se, takođe, i na način što u školama postoje ormari gdje djeca ostavljaju svoje knjige.

Novović kaže da je to najbolje rješenje kada bi imali prostora i mogućnosti za realizaciju.

“Kad vidite veće škole u Podgorici, gdje ima i po 1.700 učenika i gdje se radi u dvije-tri smjene, teško se mogu fizički obezbijediti ti prostori. Ormari bi bili najboje rješenje, ali, nažalost, škole su nam preopterećene brojem učenika. Kad bi bile rasterećene i kada bismo imali dovoljno prostora, to bi bilo odlično rješenje… Još kada bi mogli da rade do četiri-pet sati, da đaci tamo rade domaći, ali to može u nekom budućem vremenu kad budemo bogatije društvo”, rekao je on.

Naglasio je da u većini škola postoje ladice u kojima prvaci drže svoje knjige, ali je problem što ostali nemaju tih mogućnosti. Takvo je stanje i u podgoričkoj Osnovnoj školi “Sutjeska”. Direktor ove ustanove Vesko Gagović rekao je da su učenici prvog razreda, od ulaska u reformu 2005. godine, oslobođeni učenja i pisanja kod kuće. Predviđeno je, pojašnjava on, da sve zadatke završe u školi, tako da su prvaci oslobođeni nošenja torbi.