mladi nk
Na sajtu Evropskog koledža sportskih nauka (ECSS), vodeće asocijacije naučnika sporta na evropskom nivou, u vrhu liste događaja za 2020. godinu našlo se XVII izdanje međunarodne naučne konferencije u oblasti sporta Crnogorske sportske akademije,koja se održava u Hrvatskoj, od 2. do 5. aprila 2020. godine.
Predsjedavajući CSA konferencije prof. dr Duško Bjelica navodi da je Evropski koledž sportskih nauka (ECSS) sportsko naučno društvo posvećeno prikupljanju, generisanju i širenju naučnih znanja na evropskom nivou, sa tradicijom od 1995. godine, kada je osnovan u Nici, u Francuskoj.
„Koledž ima opsežnu saradnju sa naučnom zajednicom na svjetskom nivou, te svoju veb platformu koristi za promovisanje događaja i motivisanje naučnika ne samo u Evropi, već širom svijeta, da daju svoj doprinos u pogledu učešća i multidisciplinarnog razmatranja aktuelnih tema. Čast nam je što se naša konferencija našla u vrhu agende ove prestižne organizacije“, kazao je Bjelica.
CSA konferencija se organizuje u saradnji sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanja Univerziteta Crne Gore i drugim međunarodnim partnerima, kao i pod pokroviteljstvom tradicionalnih i novih partnera.
Prijavljivanje radova za konferenciju, koja tradicionalno okuplja naučnike iz cijelog svijeta, već je počelo i otvoreno je do 15. februara 2020. godine.
Svi prihvaćeni i prezentirani abstrakti (usmeni ili u prezentaciji) biće objavljeni u crnogorskom časopisu o sportskoj nauci i medicini Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine, renomiranom časopisu koji izdaje Crnogorska sportska akademija i Fakultet za sport i fizičko vaspitanje na Univerzitetu Crne Gore.
Ovaj časopis je indeksiran u svjetskim bazama kao što su WOS, Scopus, Index Copernicus, DOAJ, SCImago, SPORTDiscus, ERIH PLUS, ProQuest, Open Academic Journals Index, Google Scholar, SHERPA/RoMEO, Crossref, NLM Catalog, Islamic World Science Citation Center, i ROAD.