Za devet mjeseci tekuće godine Vlada Crne Gore je dodijelila ekonomske pasoše za 48 aplikanata i 118 članova njihove porodice, koji su dobili crnogorsko državljanstvo radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, saopšteno je iz Centra za građanske slobode (CEGAS).

Kako su kazali, Ministarstvu unutrašnjih poslova dostavljeno je 130 Predloga za prijem aplikanata i članova njihovih porodica u crnogorsko državljanstvo ( 130 aplikanata i 308 članova njihovih porodica).
“Od strane Ministartva unutrašnjih poslova , pozitivno je riješeno 166 rješenja, od čega su 48 rješenja za aplikante i 118 pozitivnih rješenja za članove njihovih porodica. U odnosu na ranije godine ovaj broj čini veću cifru, a podjetićemo da su ranije donošena rješenja i mišljenja po navedenoj Odluci bila sporna, kako za stručnu tako i za cjelokupnu javnost. Ranije donošena rješenja i mišljenja u svom obrazloženju nijesu imala jasno navedene kriterijume na osnovu kojih bi se moglo utvrditi zašto određena lica imaju pravo na apliciranje a na kraju i dobijanje crnogorskog državljanstva”, navode iz CEGAS-a.
Kako su kazali, obratili su se MUP-u Crne Gore, sa Zahtjevom za slobodan pristup informaciji, kako bi imali na uvid predlog, mišljenja i rješenja, pa će nakon dobijenog odgovora o tome obavijestiti javnost.
“U cilju transparentnosti rada Direktorata za upravne poslove, državljanstvo i strance, bilo bi krajnje dobro da se sva rješenja i mišljenja nalaze na sajtu Ministartva unutrašnjih poslova Crne Gore, vodeći se računa o zaštiti podataka o ličnosti”, zaključeno je saopštenju.
Izvor: Pobjeda