mladi niksica

Komentarišući pitanje da li će doći do potpunog ukidanja naplate rominga od krajnjih korisnika unutar zemalja regiona, iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) za Dan je rečeno da ni u zemljama Evropske unije (EU) nije došlo do ukidanja naplate usluge poziva, SMS-a i prenosa podataka kada korisnik uslugu ostvaruje na teritoriji neke druge države članice EU, već do njihovog izjednačavanja sa cijenama koje važe na nacionalnom nivou.
O potpunom ukidanju naplate rominga od krajnjih korisnika unutar zemalja regiona Bosne i Hercegovine (Bih), Srbije, Crne Gore i Makedonije govorilo se na nedavno održanom samitu o digitalizaciji u Skoplju, kada je direktor Regulatorne agencije za komunikacije BiH Predrag Kovač kazao da trenutno postoji sporazum između navedene četiri države regiona prema kojem je ujednačena cijena rominga između njih i naredni korak bi trebalo da bude potpuno ukidanje naplate te usluge, kako je to već učinjeno među zemljama EU. Još uvijek nije poznato kada bi takav sporazum trebalo da bude potpisan i sproveden.
Iz kompanije Telekom je rečeno da regulatorna intervencija takve vrste zasad ne bi bila u skladu sa propisima države, kao što nijesu bile ni prethodne.
„Ukoliko bi do nje došlo, za korisnike bi imala kratkoročnu korist u smislu nižih ciJena rominga, a dugoročno će rezultirati nedovoljnim ulaganjem u napredne mobilne širokopojasne mreže, što bi opet imalo negativan uticaJ na dugoročni razvoj konkurencije na tržištu”, kazali su iz Telekoma.
Iz kompanije su ocijenili da bi takva regulacija za rezlutat imala neproporcionalne efekte za pojedine zemlje i pojedine operatore.
„Neki operatori će ostvariti značajan profit, a neki velike gubitke. Jasno je da bi na gubitku bili manji operatori i države sa manjim prihodima. Naime, određeni operatori, odnosno države moraće da investiraju mnogo da bi opslužili saobraćaj korisnika drugih operatora koji tu borave u kratkom vremenskom periodu, bez mogućnosti da adekvatno valorizuju ta ulaganja”, kazali su iz kompanije.
Iz Telenora su naveli da će se ukoliko dođe do potpunog ukidanja naplate rominga od krajnjih korisnika unutar zemalja regiona kompanija pravovremeno izjasniti o toj odluci.
„Ovaj segment je u regionu regulisan Sporazumom o snižavanju cijena rominga između Srbije, BiH, Prne Gore i Makedonije. Telenor odluku implementira kroz svoju postojeću ponudu, putem koje se cijene usluge rominga konstantno smanjuju. Cijene rominga za Telenorove korisnike koji putuju u Srbiju niže su u odnosu na one preporučene sporazumom. Takođe, Telenor svojim korisnicima omogućava potpunu kontrolu troškova poziva i interneta u realnom vremenu uz “TravelSure roming tarifu”, kazali su.
Dodali su da je finansijske efekte eventualnog ukidanja naplate rominga u regionu trenutno teško procijeniti.