“Crna Gora je tokom prethodnog perioda ostvarila napredak u oblasti finansijskog nadzora, što je notirano u Izvještaju o Crnoj Gori za 2021. godinu”, kazao je šef Radne grupe za to poglavlje, generalni direktor Direktorata za centralnu harmonizaciju u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, Mladen Vlahović.
Danas je održana sjednica radne grupe za poglavlje 32 – Finansijski nadzor.
Nakon razmatranja Akcionog plana za adresiranje ključnih preporuka iz Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2021. godinu, Vlahović je istakao potrebu da se nastavi sa realizacijom definisanih aktivnosti iz strateških dokumenata, kako bi se u planiranim rokovima ispunila mjerila za ovo poglavlje.
Posebno je naglašen značaj donošenja propisa u vezi sa ovim poglavljem, sa akcentom na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, propisima vezanim za razvoj budžeske inspekcije i propisima u oblastima eksterne revizije, zaštite finansijskih interesa EU i zaštite eura od falsifikovanja.
S tim u vezi, članovi Radne grupe su dogovorili pripremu Mape puta za uspješnu realizaciju preostalih obaveza, što će voditi privremenom zatvaranju poglavlja.