Crna Gora ponovo je uključena u program IPA osam za period 2023-2026. godine, koji podrazumijeva promociju i podršku usvajanja najboljih praksi i pristupa Evropskoj uniji (EU) na Zapadnom Balkanu u oblastima zdravlja i bezbjednosti i jačanja strateške i operativne saradnje u praćenju droga i informisanja.

Iz Ministratstva zdravlja je saopšteno da je to odlučeno na sastanku Savjetodavnog komiteta Evropskog centra za praćenje droga i zavisnosti od droga, koji je održan u Briselu.

Ukupan budžet ovog programa je 1,5 miliona EUR, a zemlje korisnice su Crna Gora, Srbija, Kosovo, Bosna i Hercegovina, Albanija i Makedonija.

“Kroz ovu finansijsku perspektivu predviđeno je da se sprovode aktivnosti na uspostavljanju operativne Nacionalne jedinice za droge i Nacionalnog sistema ranog upozoravanja o novim psihoaktivnim susptancama, u svakoj od zemalja korisnica i postupno usklađivanje nacionalnih podataka svakog korisnika sa standardima EU”, kaže se u saopštenju.

Evropska komisija je pohvalila dosadašnje rezultate Ministarstva zdravlja i nadležnih institucija u ovoj oblasti i ohrabrila da se nastavi sa aktivnostima na razvoju Nacionalne jedinice za droge, u skladu sa preuzetim obavezama u okviru pregovaračkog poglavlja 24.