negativan priraštaj u CG

Crna Gora je prošlu godinu završila sa negativnim prirodnim priraštajem, piše CdM.

Kako piše taj portal, broj preminulih je za 196 veći od broja rođenih.
Prema najnovijim podacima MONSTAT-a prošle godine rođene su 7082 bebe, a preminulo je 7278 osoba.
Negativan prirodni priraštaj zabilježen je u 17 opština. To su Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Cetinje, Danilovgrad, Gusinje, Herceg Novi, Kolašin, Kotor, Mojkovac, Nikšić, Petnjica, Pljevlja, Plužine, Šavnik, Ulcinj i Žabljak.
U Mjesečnom statističkom pregledu, koji objavljuje MONSTAT, navodi se da su u 2020. godini rođena 3672 dječaka, i 3410 djevojčica.
Najnoviji statistički podaci pokazuju i da je broj preminulih muškaraca veći od broja preminulih ženskih osoba. U prošloj godini preminulo je 3907 pripadnika muškog, a 3371 ženskog pola.