Centar za romske inicijative je u periodu od 18.06. do 03.07.2022.godine kroz 7 edukativnih radionica, promovisao video zapis “Istine i predrasude o Romima/kinjama i Egipćanima/kama’’ i tom prlikom učesnike/ce upoznao sa svojim pravima i načinima ostvarivanja i prijavljivanja diskriminacije.

 

Na radionicama je prisustvovalo 117 pripadnika/ca romske i egipćanske populacije u Podgorici, a od toga 59 pripadnika/ca starosne dobi od 12-18 god. (36ž 23m) kao i 58 odraslih starosne dobi od 19-66 god. (37ž 21m).

Aktivnost je realizovana u sklopu projekta “Smanjenje diskriminacije prema romskoj i egipćanskoj zajednici”, koji je finansijski podržan od strane Američke Ambasade u Podgorici.