Centar za romske inicijative je 16.05.2023. godine u Budvi organizovao dvosatne pojedinačne sesije/sastanke sa poslodavcima na kome su učesnici/ce imali/e priliku da razmjene iskustva o zapošljavanju Roma/kinja i Egipćana/ki.

Predstavnici Vodovoda i kanalizacije Budva, Komunalnog preduzeća Budva, kompanije Megapromet kao i hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva su izrazili otvorenost i spremnost da zaposle pripadnike/ce romske i egipćanske nacionalnosti u svojim kompanijama međutim kao najveći problem su istakli nedostatak lične dokumentacije kada je zajednica Roma i Egipćana u pitanju što stvara dodatnu prepreku prilikom njihovog zapošljavanja.

Pomenuta aktivnost je realizovana kroz projekat “Smanjenjem predrasuda do jednakih mogućnosti u crnogorskom društvu” koji je podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.