Čitaoci iz Tovićke ulice u Dragovoj Luci mole nadležne da se ulica rekonstruiše.

“Više od godinu dana je u ovakvomm stanju. Mnogo je ljudi ovdje probilo gume. Vidite i sami, ovdje se nema šta reći”, kazali su oni.