Smeće, otpad

Čitaoci šalju još jedan ružan prizor, ovog puta u selu Orlina kod Slanog jezera.

Pored puta koji vodi od Slanog jezera put tunela Budoš prolaznici izbacaju otpad i stvaraju smetlišta.

Apelujemo na nadležne organe da se pozabave ovim problemom.