CIHEAM Bari organizuje obuku “Unapređenje digitalnih vještina u zelenoj i plavoj ekonomiji”, koja je namijenjena diplomcima i skoro diplomiranim studenatima koji žele da unaprijede svoje digitalne vještine.

Obuka će trajati četiri mjeseca, na engleskom jeziku i strukturirana je na sljedeći način:

Jednomjesečna obuka u Italiji u CIHEAM Bari ili njihovom predstavništvu u Tricase-u.
Tromjesečni projektni rad u kompanijama u Albaniji, Italiji ili Crnoj Gori.

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju prezentaciji obuke koja će se održati u prostorijama NEST 24. januara sa početkom u 17h.

Prijave za obuku traju do 31.01.2023. godine!