Crna Gora je razvila efikasan sistem bezbjednosti hrane, usaglašen sa standardima EU, spreman da odgovori izazovima i obezbijedi da naši građani imaju u ponudi bezbjedne proizvode, saopšteno je iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, povodom sedmog juna – Svjetskog dana bezbjednosti hrane.

Ističu da je bezbjednost hrane i zaštita zdravlja građana i svih koji posjećuju Crnu Goru jedan je od prioriteta Vlade, koji se realizuje kroz rad Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

“Najbolja potvrda uspjeha Crne Gore u ovoj oblasti su rezultati kontinuiranih kontrola bezbjednosti hrane, kako hrane iz uvoza, tako i na unutrašnjem tržištu gdje se nadzire i kontroliše po principu – „od njive ili farme do trpeze“. Kao rezultat kontrole hrane koja se uvozi na crnogorsko tržište, u periodu od prvog juna 2017. godine (od formiranja Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove sa pripadajućim inspekcijama) pa do danas zabranjeno je stavljanje na tržište više od 4.600 tona hrane koja nije odgovarala propisanim parametrima bezbjednosti i kvaliteta”, navodi se u saopštenju Uprave.

Napominju da se kroz program monitoringa bezbjednosti hrane, koji je dio Agrobudžeta, u kontinuitetu sprovodi nadzor nad bezbjednošću hrane koja se nalazi na crnogorskom tržištu.

“Upravo kroz jedan od ovih monitoringa, sproveden ove godine, uočen je rizik od povećanog sadržaja pesticida u domaćem voću i povrću. u odnosu na prethodnu godinu. Odmah je sproveden opsežan monitoring na gazdinstvima naših poljoprivrednih proizvođača. Predstavnici Uprave su prethodnih dana uzeli 178 uzoraka voća i povrća prije branja, od čega je analizom utvrđeno da 13 uzoraka ima nebezbjedan nivo ostataka pesticida, zbog čega je zabranjeno branje i stavljanje na tržište ovih proizvoda. Iako se čini da je nizak procent utvrđenih nepravilnosti, cilj je da samo bezbjedni proizvodi budu na tržištu, kao i da se podigne svijest svih domaćih proizvođača da su odgovorni za bezbjednost svojih proizvoda, te da sa pažnjom dobrog domaćina i u skladu sa pravilima upotrebljavaju sredstva za zaštitu bilja”, piše u saopštenju.

Podsjećaju da je Crna Gora član svih relevantnih međunarodnih organizacija i ima odličnu saradnju sa Evropskom agencijom za bezbjednost hrane (EFSA)

“Takođe, uspješno smo savladali izazove u vrijeme epidemije Kovid-19, kada je, za razliku od mnogih razvijenijih država Evrope i svijeta, Crna Gora imala dobru snabdjevenost tržišta bezbjednom hranom. Pristup stalne kontrole i pravovremenog reagovanja na rizike u oblasti bezbjednosti hrane, u cilju zaštite zdravlja potrošača, biće nastavljen i u narednom periodu. Očekujemo nastavak razumijevanja i dobre saradnje i sa proizvođačima i potrošačima, jer – bezbjednost hrane je posao svih nas”, zaključuje se u saopštenju Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Izvor: RTCG