Biblioteka univerziteta

Centralna univerzitetska biblioteka obogatila je svoj fond u prethodna četiri mjeseca sa ukupno 477 novih naslova.

U julu, avgustu i septembru 2020. godine fond je dopunjen sa 250 novih publikacija, dok je samo u oktobru dopunjen sa njih 227.