Centralna banka (CBCG) će, u ime Vlade, danas emitovati aukciju državnih zapisa vrijednih 30 miliona, koji na naplatu kod državnog budžeta dolaze za šest mjeseci.

Državni zapisi su kratkoročne hartije od vrijednosti čijim se emitovanjem država zadužuje za taj iznos, a zainteresovani na aukciji daju svoje ponude sa procentom prinosa, odnosno kamate za taj iznos i period od emitovanja do naplate, pišu Vijesti.

Iz Vlade je ranije najavljeno da će se ove godine zadužiti za nedostajuća sredstva i rezervu za narednu godinu kod domaćih banaka i emitovanjem kratkoročnih državnih zapisa.

Emitovano je 300 hiljada državnih obveznica nominalne vrijednosti od po 100 EUR. Datum dospijeća državnih zapisa je 24. maj naredne godine, kada će ih država otkupiti sa kamatom koju prihvati na današnjem pozivu.

CBCG je agent državi za emitovanje zapisa, odnosno obavlja posredničku tehničku ulogu. Aukcija će se održati danas sa zaključenjem ponuda u 12 sati.

Državni zapisi su posljednji put emitovani u oktobru 2020. godine, kada su prodati zapisi vrijedni 15 miliona EUR po diskontnoj stopi od 0,9 odsto.

Tada je inflacija bila negativna i na godišnjem nivou je iznosila minus 0,6 odsto, a negativna je bila i referentna kamatna stopa EURIBOR. Sada je godišnja inflacija 16,8 odsto, a stopa EURIBOR-a 2,3 odsto, pa je realno očekivati da državu zaduženje na ovaj način košta više nego prije dvije godine.

Izvor: Mina