U periodu od 17. do 18. januara 2023. godine, Centar za romske inicijative je relizovao prvi dvodnevni modul. Model je održan u Podgorici, a u njeu je učestvovalo 23 mladih iz romske i egipćanske zajednice uzrasta od 15 do 18 godina iz Nikšića, Podgorice i Berana.

Trening je realizovan pod nazivom ,,Program osnovne obuke stručnih radnika/ca, stručnih saradnika/ca i članova/ica multidisciplinarnih timova za prevenciju i suzbijanje dječijih ugovorenih brakova”. Učesnici su kroz praktičan i teorijski rad stekli znanja o pojmu i karakteristikama sječijeg ugovorenog braka, socijalnim normama, relevantnim institucionalnim pravnim propisima za suzbijanje sječijih ugovorenih brakova i postupanje nadležnih institucija u slučajevima dječijeg ugovorenog braka.

Ovaj modul je realizovan u okviru projekta ,,Promocija ljudskih prava unutar romske i egipćanske zajednice” koji realizuje Centar za romske inicijative, a podržan je kroz program ,,OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE” koji sprovode Centar za građansko obrazivanje, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.