Kompanija CEDIS tvrdi da je poremećaj cijena na tržištu negativno uticao na poslovanje kompanije, reagujući na Odluku Vlade i Elektroprivrede Crne Gore da umanje iznose faktura za nabavku električne energije CEDIS-u za period od aprila do kraja 2021. godine.
“CEDIS je tokom 2021. godine upoznao javnost, energetske subjekte i Ministarstvo kapitalnih investicija sa posljedicama koje će distributivni sistem imati usljed poremećaja tržišta eleketrične energije. Tačnije, CEDIS, čija je djelatnost regulisana, električnu energiju za pokrivanje komercijalnih gubitaka, koji su isključivo trošak Kompanije, kupuje po tržišnoj cijeni na berzi. Tako je cijena električne energije na berzi dostizala istorijske maksimume koji su bili od pet do 15 puta veći od iznosa od 53,392 eura po MWh koji je Regulatorna agencija za energetiku dozvolila CEDIS-u za 2021. godinu”, kažu u CEDIS-u.
Skok cijena je, ističu, negativno uticao na poslovanje, jer za potrebe pokrivanja gubitaka, za period april-decembar 2021. godine CEDIS-u je bila potrebna nabavka oko 250 hiljada MWh, po prosječnoj tržišnoj cijeni od skoro 94 eura, zbog čega je CEDIS-a mogao ostvarit gubitak od oko 10 miliona eura.
“Dakle, aktuelni poremećaji na tržištu predstavljaju jedini razlog zbog kojeg je CEDIS 2021. godinu mogao završiti sa gubitkom. Energetska kriza, tačnije vrtoglavi skok cijene električne energije doveo je poremećaje u poslovanju mnogih elektorenergetskih sistema u Evropi. Stoga su mnoge države podržale svoje elektroenergetske sektore kako bi se izborili sa krizom, kao što je uradila i Vlada i Elektroprovreda Crne Gore. Zaključkom Vlade reguliše se odnos EPCG-a i CEDIS-a, tačnije plaćanje faktura po osnovu nabavke električne energije za pokrivanje gubitaka. Ne treba zaboraviti da je CEDIS kompanija koja je u 100 odsto vlasništvu EPCG, te da je ovakav korak Vlade i EPCG omogućio CEDIS-u poslovanje bez gubitka. I pored energetske krize CEDIS će nastaviti sa aktivnostima u cilju poboljšanja usluga”, zaključuju u CEDIS-u.