Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 06. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:
Vitasojevići, Donje Crkvice i Višnjića Do u terminu od 08 do 15 sati; svi potrošači sa područja Banjana, Grahova, Vilusa, Petrovića, Velimlja, Trubjele koji se napajaju sa TS 110/35/10 kV Vilusi u terminu od 08:30 do 10 sati; svi potrošači sa područja Banjana, Grahova, Vilusa, Petrovića, Velimlja, Trubjele koji se napajaju sa TS 110/35/10 kV Vilusi u terminu od 15 do 16:30 sati.
Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.