CEDIS

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 16. maja, bez napajanja električnom energijom će ostati:

u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Oštrovca, dio Rubeža, Višnjića Do, Usputnica

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Dom zdravlja, zgrada Drvoimpexa , hotel Onogošt, Tehnopolis, Auto Moto, Gimnazija, dio Rastoka, Mlin,  ul. Nikole Tesle, ul. Danila Bojovića, dio Starog Pazarišta, ul. Vuka Karadžića, OŠ Mileva Lajović, ul. Milica Vučinić, Školski Centar, Naselje Blaža Jovanovića, ul. 6. Crnogorske, ul. Alekse Backovića, naselje iza Pivnice, Neksan, Rudo Polje, Tempo, Ul. Narodne Omladine, Zgrada Joković, Zgrada Sindikata, Gvozdenice, dio Kličeva, Prijespa, PP Progres, Šljunkara, GP Gračanica, Rubeža, ul. Vuka Karadžića, Oštrovac, Humci, naselje Buda Tomovića, Pjastera, Koni, Bršno, Ozrinići, Gračanica(Romsko Naselje), Mljekara Srna, Žirovnica, Budo Tomović(Janjušević), Metalik Miljanić, Gradačka Poljana, Gora Ćeranića, Smoljevina, Gvozd, Prekića Polje, Vučje, Ivanje, Bukovik, Seoca, Granice, Lukovo, Dragovoljići, Bunići, Risji Do, Laz, Gradnja Inženjering, ICM

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.