Mladi NKmlade

U Crnoj Gori najmanji stepen demokratičnosti postoji u oblastima ekonomije, političkih procesa, vladavine prava i medija, saopšteno je na onlajn konferenciji koju je organizovao Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM).

Na konferenciji o stanju demokratije u Crnoj Gori, na kojoj su predstavljeni rezultati istraživanja Indeksa demokratije za ovu godinu, konstatovano je da se najveći stepen demokratičnosti mjeri kada je u pitanju odnos prema nacionalnim i vjerskim manjinama.
Autor istraživanja i glavni metodolog CEDEM-a, Miloš Bešić, naveo je da istraživanje analizira i trend koji pokriva period od sticanja nezavisnosti Crne Gore do smjene dugogodišnje vlasti.
“Najveći stepen demokratičnosti crnogorskog društva danas mjerimo kada je riječ o odnosu prema nacionalnim i vjerskim manjinama i ta vrijednost je 0,66. To je sve zahvaljujući pozitivnim trendovima koji su se dešavali od 2009. do danas”, naveo je Bešić.
Prema njegovim riječima, obrazovanje je oblast u kojoj je prilično solidna situacija, gdje je vrijednost 0,58.
Kako je naveo Bešić, kada je riječ o rodnoj ravnopravnosti, vrijednost je 0,5, a kada je riječ o osobama s invaliditetom vrijednost je 0,48.
“Najveći problemi stanja demokratije u Crnoj Gori su u sljedećim područjima – politika, pravo, mediji (0,43) i ekonomija (0,42). Dakle, kada je riječ o demokratičnosti u ekonomskom životu, u Crnoj Gori imamo najveći problem”, objasnio je Bešić.
On je rekao da su regresivni trendovi stanja demokratije u Crnoj Gori prisutni od 2012. godine do danas, ali da se, i pored izraženih negativnih trendova u posljednjih osam godina, ipak može reći da je stepen demokratije u Crnoj Gori danas na nešto višem nivou nego što je to bio slučaj prije 13 godina.
Direktorica CEDEM-a Milena Bešić kazala je da osmogodišnjica pregovaranja sa Evropskom unijom (EU) “opominje da trenutno brojimo tri privremeno zatvorena poglavlja”.
Ona je navela da nova metodologija u narednom periodu zahtijeva veću političku volju i odlučnost političkih aktera sa ciljem poboljšanja implementacije usvojenog normativnog okvira i sprovođenja neophodnih reformi.
Bešić je kazala da je važno potvrditi demokratiju kao temeljnu vrijednost i karakteristiku društva, a ne kao sredstvo za postizanje željenih ciljeva neke politike.
„Naša istraživanja potvrđuju da većina građana želi vidjeti Crnu Goru kao građansku, demokratsku i zapadno orjentisanu zemlju, van uticaja vjerskih organizacija”, rekla je Bešić.
Regionalni direktor Hanns Seidel fondacije za Jugoistočnu Evropu, Klaus Fiesinger, kazao je da su osnovni stubovi demokratije, kao što su politički pluralizam, vladavina prava, izuzetno značajni za stabilnost demokratije.
Predsjednik Skupštine Aleksa Bečić istakao je da će parlament, što je već u prethodnih nekoliko mjeseci pokazao, dati jedan od najznačajnijih doprinosa razvoju demokratskih procesa u zemlji.
On je kazao da je najbolji način da se to učini nastavak puta kojim je Skupština krenula, jačanjem svoje kontrolne i nadzorne funkcije, odnosno poštovanjem njene ustavne uloge.
“Na taj način obezbijedićemo povjerenje građana u najviši zakonodavni i predstavnički dom, jer bez povjerenja ne može biti riječi o legitimitetu institucija, a bez legitimiteta, skoro je nemoguće govoriti o demokratiji”, ocijenio je Bečić.
Potpredsjednik Vlade Dritan Abazović smatra da nakon 30. avgusta u Crnoj Gori više nema političkog monopola.
„Moramo da krenemo u odlučnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Moramo da pokažemo veći stepen transparentnosti javnih institucija, moramo da skidamo oznake tajnosti sa dokumenata koji ne treba da budu tajni”, kazao je Abazović.
On je rekao da se mora omogućiti da civilni sektor bude prisutan i da da ekspertizu i podršku raznim projektima.
“Moramo da realizujemo koncept Crne Gore kao ekološke države. Moramo da oslobađamo institucije. Taj proces nije revanšizam, ali jeste poziv na odgovornost“, kazao je Abazović.
On je poručio da nova Vlada ima glavni zadatak, da zaštiti javni interes u svakom segmentu i zaštiti javne finansije i državni budžet.
Poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić kazao je da demokratski zrelog društva nema bez zrele i odgovorne vlasti i bez iste takve opozicije.
On smatra da je jedini politički monopol koji treba da opstane ideja građanske i evropske Crne Gore.
Poslanik Demokratskog fronta Slaven Radunović rekao je da je u Crnu Goru konačno ušao jedan vid demokratije, iako je to, kako smatra, još na nivou najnerazvijenijih država Evrope.
Medijski analitičar Duško Vuković smatra da ako mediji ne omogućavaju komunikaciju unutar jednog društva, između pojedinaca, socijalnih, interesnih grupa, institucija, onda stvari ne funkcionišu i ne može se govoriti o demokratiji.
Direktorica Politikon mreže Jovana Marović ukazala je da je odgovornost za stanje demokratije u Crnoj Gori i na vlasti i na opoziciji.
Prema njenim riječima, paradoks je da demokratija nazaduje od 2012. godine, jer od tada Crna Gora pregovara za članstvo u EU.
„Ono što je posebno problematično je što je komplikovanije pitanje na agendi, to su institucije zatvorenije. Transparentnost je unaprijeđena, ali uvijek se nađe način da te informacije ostanu zaštićene“, ukazala je Marović.