Crnogorsko društvo za borbu protiv raka (CDPR) organizovalo je u Podgorici jubilarnu dvadesetu Crnogorsku konferenciju o kontroli pušenja pod nazivom “Hrana nam treba, a ne duvan”.

Nakon toga, predavanje uz razgovor sa prisutnim učenicima i učenicama na temu zdrave i pravilne ishrane, kao i štetnosti pušenja održala je doc. dr Snežana Barjaktarović Labović sa Medicinskog fakulteta u Podgorici.

Tom prilikom je rečeno koliko je u tom uzrastu djeci i mladima neophodna zdrava i pravilna ishrana. Takođe je govoreno o tome koliko duvan i pušenje štetno i negativno utiču na njih, kao i na sve ostale.

CDPR Nacionalne konferencije o kontroli pušenja organizuje još od 2002. godine.