konkurs

 

Crnogorsko društvo za borbu protiv raka (CDPR) u saradnji sa JU Dječji savez Podgorica tradicionalno, ove godine dvadeset drugi put, organizuje Nagradni Konkurs za likovne i literarne radove za učenike osnovnih škola u Crnoj Gori.

Stalni povod Konkursa je Svjetski dan bez duvana – 31. maj (World No Tobacco Day – 31. May 2023.), za koji je SZO (WHO) odredila temu: “Hrana nam treba, a ne duvan” – (“We need food, not tobacco”). Ovo predstavlja apel, ne samo za ovaj dan, nego i način u borbi za smanjenje pušenja u svijetu tokom cijele tekuće godine.

Tema ovogodišnjeg dvadeset drugog nagradnog Konkursa, kako za likovne,
tako i za literarne radove je: “Život čini zdrava hrana bez duvana”.

Likovni radovi moraju biti rađeni na formatu bloka broj pet, a tehnika rada je dozvoljena svim mogućim likovnim sredstvima, dok bi literarni radovi trebalo da budu napisani najduže na dvije stranice.

Konkurs je otvoren za učenike od četvrtog do devetog razreda naših osnovnih škola u vremenu od 15. marta do 25. aprila tekuće godine kada je posljednji dan do kada treba dostaviti radove na adresu: JU Dječji savez Podgorica – ulica Bokeška br. 2, 81000 Podgorica.

Tročlani žiri će odabrati po tri najbolja rada iz obje oblasti i nagraditi ih, s tim što je prva nagrada za mlade likovnjake i literate sedmodnevni boravak
u Odmaralištu Dječjeg saveza Podgorice na Veruši.