CBCG

Centralna banka pravi analize za novi set mjera podrške privredi i građanima za ublažavanje posljedica pandemije kovid-19, rekli su iz ove vrhovne monetarne institucije. Najavili su da će javnost o rezultatu biti blagovremeno informisana.

Već sada je izvjesno da nema prostora za produžetak roka otplate gotovinskih neobezbijeđenih kredita sa šest, odnosno osam na deset godina. Nekritičko odobravanje moratorijuma za najugroženije sektore na duži vremenski period, bez valjane analize novčanih tokova, predstavljalo bi, kažu u CBCG, neodgovorno ponašanje.
“Na kraju prošle godine u moratorijumu je bilo 81 milion eura bruto kredita banaka i IRF. Od toga je 68 miliona eura kod banaka i 13 miliona kod IRF”, navode iz CBCG i ističu da su veoma otvoreni za komunikaciju sa Vladom povodom svih pitanja u skladu sa njenim mandatom.
Restrukturiranje sa tretmanom novoodobrenog kredita iskoristili su klijenti čija ukupna izloženost iznosi 217 miliona eura.
“Šestomjesečni moratorijum za fizička lica i preduzetnike koji su ostali bez posla, koji je aktivan od oktobra, iskorišćen je za 318 kreditnih partija, na koje se odnosi oko 4,6 miliona eura ili 47 odsto stanja duga klijenata koji su ostali bez posla do 1. oktobra 2019”, kazali su iz CBCG i podsjetili da su u prethodnoj godini donijeli pet setova privremenih mjera za ublažavanje krize.
Moratorijum na prinudnu naplatu, kako su objasnili, nije u njihovoj nadležnosti.
Iz CBCG su kazali da za sada nijesu ispunjeni uslovi da se produži rok otplate gotovinskih kredita sa šest, odnosno osam na deset godina.
“Polazeći od osnovnog mandata CBCG, očuvanja stabilnosti finansijskog sistema, kao i od detaljne višeslojne analize koja prati svaki prijedlog upućen Savjetu CBCG, ocjenjujemo da, za sada, nijesu ispunjeni uslovi koji bi izmijenili makroprudencione mjere kojim se ograničava odobravanje gotovinskih neobezbijeđenih kredita stanovništvu”, objasnili su iz ove vrhovne monetarne institucije.
Izvor: RTCG