Opština Nikšić

Sekretarijat za finansije, razvoj i preduzetništvo Opštine Nikšić pripremio je nacrt odluke o budžetu za narednu godinu, a u toku je javna rasprava. Prema nacrtu, budžet Opštine Nikšić za 2023. godinu planiran je na iznos od 26,2 miliona eura, što je za 1,2 miliona više od rebalansa ovogodišnjeg, koji je usvojen na sjednici lokalne skupštine koja je održana u oktobru.
“Nacrt odluke o budžetu nije Sveto pismo. Vidjećemo kako će biti tokom javne rasprave, a na promjene mogu uticati i razne okolnosti”, kazao je kratko za Portal RTVNK sekretar Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo Zoran Šoškić.
U nacrtu odluke je navedeno da su tekući prihodi u narednoj godini planirani u iznosu od 17 miliona i 750.000 eura, od čega su porezi na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade) 5,6 miliona, a porez na promet nepokretnosti šest miliona eura.
Od naknada Opština nikšić planira da u 2023. godini prihoduje oko 4,7 miliona, ali i da iz ove prenese oko 3,1 milion eura.
U dijelu donacija i transfera očekuju iznos od pet milina i 220.000 eura, od čega iz Egalizacionog fonda 4,9 miliona eura.
Ni u narednoj godini, prema nacrtu odluke o budžetu, nisu planirana kreditna zaduženja i pozajmice.
Javna rasprava o nacrtu budžeta počela je 9. i trajaće do 23.novembra, dok će centralna javna rasprava bit održana u ponedjeljak, 21.novembra, u sali broj 1. zgrade Skupštine opštine Nikšić sa početkom u 14 časova.

Izvor:Rtnk