podaci

Broj zaposlenih u Crnoj Gori u prošloj godini je, prema podacima Monstata, bio deset odsto manji u odnosu na 2019.

Broj nezaposlenih je u odnosu na 2019. godinu povećan 10,1 odsto.

Aktivnog stanovništva je bilo 267,1 hiljada od kojih je 219,4 hiljade ili 82,1 odsto zaposlenih i 47,8 hiljada ili 17,9 odsto nezaposlenih.

“Neaktivno je u prošloj godini bilo 233,6 hiljada, što je 9,6 odsto više u odnosu na 2019”, navodi se u saopštenju.

Prema podacima Monstatove Ankete o radnoj snazi, stopa aktivnosti za prošlu godinu bila je 53,3 odsto, stopa zaposlenosti 43,8 odsto, nezaposlenosti 17,9 odsto i neaktivnosti 46,7 odsto.

Iz Monstata je saopšteno da je anketom obuhvaćeno 8,21 hiljada domaćinstava na teritoriji Crne Gore.

Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstava, njih 23,12 hiljada, a za 20,17 hiljada osoba od 15 i više godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti.

Anketa je sprovedena od januara do decembra prošle godine.