Građani su, u proteklih 12 mjeseci, skoro 300 hiljada puta pozvali broj 122, kazali su iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), dodajući da je, zahvaljujući tim pozivima, samo u 54 akcije spašeno 73 turista.

 

Iz MUP-a su, povodom Dana jedinstvenog evropskog broja za pozive u hitnim situacijama 112, podsjetili da je to sistem za prijem svih vrsta hitnih poziva.

 

Taj broj je, kako se dodaje, jedinstvena ulazna tačka za hitne pozive, preko kojeg se mogu dojaviti sve hitne situacije kada su ugroženi ljudski životi, imovina ili životna sredina.

 

Iz MUP-a su rekli da broj 112 predstavlja značajan resurs sistema zaštite i spašavanja Crne Gore.

 

Kako su kazali, taj broj funkcioniše od oktobra 2015. godine na čitavoj teritoriji države, u okviru Direkcije 112 kao jedinstven sistem Operativno-komunikacioni centar (OKC) 112 u Podgorici, Bijelom Polju i Baru.

 

Osim prepoznatljivih hitnih službi (policija, vatrogasci i hitna medicinska pomoć), OKC112 pri pružanju pomoći može angažovati i brojne druge službe ili operativne snage koje su svojom djelatnošću vezane za sistem zaštite i spašavanja (Vojska, Uprava pomorske sigurnosti, Gorske službe spašavanja, ronioci, lovci, kajakaši).

 

Kako se dodaje, OKC112 omogućava lociranje pozivaoca servisom automatskog mobilnog lociranja u hitnoj situaciji, upotrebu aviohelikopterske jedinice u akcijama traganja i spašavanja kao i prevoz timova koji sudjeluju u akcijama traganja i spašavanja, vatrogasaca, što je u nekim situacijama od izuzetnog značaja.

 

“U prethodnih godinu dana građani su prepoznali značaj ovog sistema što pokazuje i ukupan broj od 292.132 ostvarenih poziva, od čega je u 17.779 slučajeva bio neophodan angažman raznih hitnih službi”, kaže se u saopštenju MUP-a.

 

Navodi se da je za osam godina od kada sistem funkcioniše u sadašnjem kapacitetu broj poziva skoro je utrostručen.

 

Iz MUP-a su rekli da je Crna Gora, uvođenjem broja 112, na evropskom putu, ispunila obavezu koja je sa stanovišta bezbjednosti značajna za sve građane i turiste.

 

“Prošle godine u 54 akcije spašeno je 73 turista, preko poziva OKC-u 112”, kaže se u saopštenju.

 

Dodaje se da centar radi 24 časa, sedam dana u nedjelji, 365 dana u godini.

 

“A sposobnost zaprimanja hitnih poziva na stranim jezicima (engleski, italijanski, ruski i albanski) značajna je podrška u naporima predstavljanja Crne Gore kao poželjne turističke destinacije”, navodi se u saopštenju.

 

Iz MUP-a su kazali da je ove godine Dan evropskog broja 112 obilježen prezentacijom centara u Bijelom Polju i Baru učenicima osnovnih škola.

 

“A u narednom periodu, pored samog unapređenja sistema, radiće se i na daljem podizanju svijesti građana o značaju broja 112 kroz razne vidove edukacije”, rekli su iz MUP-a.