Na marginama ministarskog sastanka Sjevernoatlantskog saveza, ministar odbrane Predrag Bošković potpisao je Pismo namjere o multinacionalnoj saradnji u vezi sa uspostavljanjem mreže NATO centara za obuku pilota u Evropi (NATO Flight Training in Europe – NFTE).

Pored Crne Gore, Pismo je potpisalo još deset država članica NATO – Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Grčka, Mađarska, Republika Sjeverna Makedonija, Portugal, Rumunija, Španija i Turska.
U cilju efikasnijeg korišćenja postojećih kapaciteta za obuku pilota vazduhoplovnih snaga članica Sjevernoatlantskog saveza, predloženo je uspostavljanje mreža NATO centara za obuku pilota u Evropi – NFTE.
Povezivanjem nacionalnih i multinacionalnih centara za obuku pilota u jedinstvenu mrežu biće unaprijeđena interoperabilnost i smanjeni troškovi obuka za pilote aviona i helikoptera, kao i troškovi obuka za upravljanje bespilotinim letjelicama.