jelena borovinić

Promocija zdravlja i dobrobiti, prevencija nesreća i bolesti, sigurnost djece u bolnici i u porodici, te u široj društvenoj zajednici, glavne su oblasti koje se tiču zdravlja djece, a koje su značajno zastupljene u zdravstvenoj politici Crne Gore, kazala je ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović, na prvom sastanku Radne grupe za rani razvoj djeteta Savjeta za prava djeteta Crne Gore, koja je formirana u okviru projekta „EU i UNICEF za rani razvoj djeteta u Crnoj Gori“.

Zdravstvena zaštita djeteta, prema njenim riječima, utemeljena je na holističkom pristupu djetetu, s ciljem razvoja, promovisanja i unaprjeđenja njihovog zdravlja, od začeća do adolescentne dobi, praćenjem rasta i razvoja, te stručnim usavršavanjem i unaprjeđenjem svih struka koje se bave zdravljem djece, bilo tjelesnim, mentalnim, emocionalnim ili intelektualnim, a u skladu s Konvencijom o pravima djeteta.
Crna Gora je ratifikovala Konvenciju o pravima djeteta , koja predstavlja krunski dokument za sveobuhvatnu zaštitu prava djeteta na međunarodnom nivou, dok Ustav garantuje primat ratifikovanih međunarodnih ugovora nad nacionalnim zakonodavstvom.
Ministarstvo zdravlja, kako je istakla, sprovodeći politiku Vlade Crne Gore, kao jedan od prioriteta definisalo je upravo brigu o zdravlju najmlađih i kroz strateške dokumente nastojaće da dodatno urede i unaprijede ovaj veoma bitan segment zdravstvene zaštite.
“Naravno, to ne možemo sami, već kroz multisektorsku saradnju i zajedničko djelovanje možemo doprinijeti da naša djeca imaju srećno, zdravo i bezbrižno odrastanje. Onoliko koliko je važna uloga zdravstvenog sistema, obrazovnog sistema i cjelokupnog društva jednako je važna i uloga roditelja odnosno porodice u pravilnom razvoju njihove djece. Zato je veoma važno da roditelji, posebno u ovim izazovnim vremenima, kakvo je pandemija izazvana koronavirusom, shvate koliko je važno da prihvate preporuke i da zaštite svoju djecu i sebe tako što će se vakcinisati i na taj način doprinijeti da sačuvamo zdravlje i živote i naše i našeg potomstva i da se svi zajedno oslobodimo ove pošasti koja pogađa cijeli svijet. U tom kontekstu, podsjećam na riječi britanskog pedagoga Aleksandra Nila koji je konstatovao: “Od djeteta ne treba tražiti da se suočava sa odgovornošću za koju nije spremno, niti ga treba opterećivati odlukama za čije donošenje nije dovoljno odraslo”, navela je dr Borovinić Bojović.
Ona je zato poručila roditeljima, ne budu teret svojoj djeci, makar ne onda kad imaju izbor i pozvala ih da se vakcinišu, kako svoje najrođenije ne bi izlagali riziku od obolijevanja i kako ih ne bi lišavali, eventualno, njihovog trajnijeg odsustva u slučaju da se koronom zarazite upravo oni.
“Ono na čemu Ministarstvo zdravlja radi, a dio je Inicijative EU i UNICEF-a za rani razvoj djeteta je unapređenje njege porodilja i novorođenčadi u okviru inicijative „porodilišta po mjeri beba“, a važno je pomenuti da je oformljen Nacionalni Komitet za dojenje, što će u mnogome doprinijeti realizaciji aktivnosti i u krajnjem povećanju stopa dojenja. Na jesen 2021. godine će početi treninzi za trenere u sklopu inicijative „porodilišta po mjeri beba“ a onda će se kroz projekat podržati procjena porodilišta u cilju definisanja potrebnih koraka kako bi inicijativa zaživjela u Crnoj Gori. Nadam se će ova Radna grupa uspješno realizovati sve zadatke i ciljeve koji su predviđeni projektom „EU i UNICEF za rani razvoj djeteta u Crnoj Gori“ i da ćemo svi zajedno učiniti da se naša djeca razvijaju i rastu u zdravom okruženju, obasuta ljubavlju, brigom i pažnjom”!, zaključila je ministarka Borovinić Bojović.
Na današnjem sastanku, pored ministarke zdravlja i članova radne gupe učestvovali su Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori i Hermann Spitz, šef Odsjeka za saradnju Delegacije EU.
Izvor: CDM