Iz organizacije Bootcamp pozivaju sve mlade Nikšića da se pridruže 17. marta 2023 na predavanju o preduzetništvu koje je prvenstveno namijenjeno mladima iz Nikšića.
Predavanje će trajati od 10:00 do 16:00 časova uključujući pauze za kafu i ručak.
Mjesto održavanja će Hotel Yugoslavia-Danila Bojovića bb, Nikšić.
Oni se nadaju se da će se mladi odazvati i naučiti nešto novo.
Prikazana je i agenda koja objašnjava tok predavanja.

AGENDA
BOOTCAMP NIKŠIĆ�17 March, 2023�[Hotel Yugoslavia – Danila Bojovica bb, Nikšić 81400]

10:00 – 10:30 REGISTRATION OF THE PARTICIPANTS
10:30 – 11:00 GREETINGS�
11:00-12:00 TOPIC: Tools for developing entrepreneurial skills
Edin Suljević, CEO at Planet Rent-a-car
12:00-12:30 Coffee break
12:30 – 13:00 TOPIC: Tools for developing entrepreneurial skills
Edin Suljević, CEO at Planet Rent-a-car

13:00 -13 : 30 TOPIC: Entrepreneurship and Business plan development
Vlado Kankaras/Speaker, �13:30 – 14:30 Lunch Break
14:30 – 15:30 TOPIC: Entrepreneurship and Business plan development
Vlado Kankaras/Speaker

15:30 – 16:00 Certificate “ceremony”
Projekti: Developing cross-sectoral cooperation for youth employability in the Western Balkans