oglas za posao
Opšta Bolnica Nikšić raspisuje konkurs za Ljekara/ku specijalistu/kinju interne medicine
Potreban je 1 izvršilac.
Uslovi: završen Medicinski fakultet – specijalista interne medicine; visoki nivo obrazovanja u obimu 360 (CSPK) kredita; VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja; položen stručni ispit, bez obzira na radno iskustvo.
Oglas je objavljen 25. avgusta. Rok za prijavu je 8 dana od dana raspisivanja konkursa.
Kontakt podaci poslodavca:
040/231-204
040/231-215
bolnica-nk@t-com.me