Bojan Bošković

Šabanovi idu kari,

Pera peru mastiljari –

I od krvi prsi miju,

Prolivene za Srbiju.

Kanabis je moja java,

Kolubarska bitka spava –

Probudit se više neće,

Bila java, sad je šećer.

 

Nikog više ni od kuda,

Visi drob i visi Juda –

ako neko kari slovi,

To ne behu Šabanovi.

 

Bojan Bošković, 06.01.2023.