Sadašnji rukovodilac Posebne jedinice Dragan Blagojević važi za najozbiljnijeg kandidata za šefa novoformiranog Specijalnog istražnog tima za borbu protiv organizovanog kriminala.

Blagojević je pokrivao mnogo odgovornih funkcija, a godinama je bio na čelu nikšićke policije. U policijskim krugovima važi za velikog profesionalca, a za vrijeme njegovog mandata u Nikšiću stopa kriminaliteta u tom gradu bila je na najmanjem nivou u poslednjih 20 godina.

Pod kontrolom američke administracije Crna Gora će do kraja godine formirati elitni odred od 30 pripadnika za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Formiranje elitnog odreda, obučenih istražitelja, obaviće se pod patronatom predstavnika SAD.

Sporazum o sprovođenju zakona između vlada Crne Gore i SAD potpisali su 8. jula 2011. godine potpredsjednik Vlade Duško Marković i tadašnja američka ambasadorka Su Kej Braun i od tada se produžava svake godine.

“Crnoj Gori biće pružena pomoć u usklađivanju postojećeg broja pripadnika policije sa zahtjevima pristupanja EU, bez negativnog socijalnog uticaja na crnogorsko društvo. Neophodno je pomoći crnogorskoj policiji u formiranju elitne jedinice za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije na nacionalnom nivou. Takođe, biće pružena ekspertska pomoć u pripremi dobro obučene specijalizovane policijske jedinice zajedno sa prvim međuresornim zajedničkim istražnim timom Crne Gore. Biće pružena pomoć i drugim organima Vlade Crne Gore koji rade u oblasti finansijskog kriminala, uključujući i Upravu za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, Poresku upravu, tužilaštvo, obavještajnu jedinicu policije, carinske službenike i graničnu policiju”, precizira se u dokumentu.

Neophodno je i obezbjeđivanje obuke usmjerene na razvoj vještina, odgovarajućih materijala i opreme crnogorskim službama za sprovođenje zakona koje su odgovorne prvenstveno za borbu protiv prekograničnih organizovanih kriminalnih aktivnosti.