tehnopolis

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja, Milutin Simović i predsjednik Opštine Nikšić Veselin Grbović presijecanjem vrpce zvanično su otvorili Biolab Tehnopolis.

Biotehološka laboratorija je samo jedan od segmenata Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis koji će doprinijeti razvoju i implementaciji novih tehnologija, razvoju naučno-istraživačkih rezultata i jačanju konkurentnosti sektora poljoprivrede i agroindustrije kroz podsticanje korišćenja inovativnih tehnologija, procesa i usluga. Laboratorija je opremljena uz podršku Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, a kroz Drugi Projekat institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede u Crnoj Gori – MIDAS 2.

Kroz projekat vrijeda okno 130 hiljada eura, osim opremanja prostorija, nabavljena je savremena laboratorijska oprema za analizu mikroorganizama u hrani i analizu kvaliteta zemljišta koja će omogućiti kontrole bezbjednosti i kvaliteta tokom procesa proizvodnje i prerade, kao i gotovih proizvoda.

“Prethodnu poslovnu godinu smo u Tehnopolisu završili veoma uspješno. Kraj te godine, označio je i kraj jednog poslovnog ciklusa od 4 godine, a i kraj mog prvog mandata kao izvršnog direktora ove institucije. Pa i vrijeme preispitivanja… Zašto ovo pominjem? Pa, čisto da bih i vas i javnost Crne Gore vratio u period samog početka rada Tehnopolisa, a posebno na prvi dan, dan svečanog otvaranja. Tog dana su zvaničnici, pa i tadašnji premijer, gospodin Milo Đukanović, obećali da će ova zgrada biti dom u kome će se generisati nova energija, nove biznis ideje, nove dodate vrijednosti naših privrednih aktivnosti… Da će biti dom u kojem će mladi i kreativni ljudi koji će svojim projektima u skladu sa strateškim stremljenjima države, dati doprinos razvoju. Danas, sa ovog mjesta, mogu slobodno da izjavim da ne samo da smo ispunili sve obećano, nego i premašili po svim parametrima“, kazao je Ratko Bataković, direktor Tehnopolisa.

Danas Tehnopolis ima 21 zaposlenu mladu osobu i još desetak angažovanih eksperata, danas Tehnopolis realizuje 17 EU projekata, do danas je Tehnopolis obezbijedio skoro 4 miliona eura iz EU i drugih fondova, od čega je 1200000 za opremu koja će dati novi impuls razvoju, do danas je Tehnopolis pružio podršku za više od 50 firmi i sa svojim stanarima generisao više od 200 radnih mjesta za mlade nikšićane.

“Danas, Tehnopolis otvara prvu od tri laboratorije koje će značajno ubrzati razvoj mnogih segmenata privrede i lokalne i nacionalne, od poljoprivrede, turizma, metalne, drvne industrije… Tehnopolis je doprinio kreiranju za državu važne S3 strategije i danas sve svoje projekte usmjerava u pravcu realizacije S3 pametne specijalizacije“, kazao je Bataković

Ova laboratorija, za sada će biti na usluzi prvenstveno stanarima, tj. Svima onima koji se prijave za podršku razvoju kod nas, a kada se proces akreditacije završi i svima ostalim na tržištu.

Predsjednik Opštine Nikšić Veselin Grbović rekao je da je zadovoljan što je Tehnopolis dobio još jedan sadržaj u širokoj lepezi usluga i aktivnosti.

Rekao je da je ovo još jedan dokaz da partnerstvo državnih i lokalnih institucija daju sjajne rezultate u svim oblastima.

 

Silvia Mauri iz Svjetske banke, koja se uključila putem video linka, istakla je zadovoljstvo što, bez obzira na poteškoće koje je u prethodnim mjesecima izazvala pandemija, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog zravoja, tim za upravljanje projektom MIDAS 2 i sve interesne strane u projektu nisu prestali sa posvećenim radom na unapređenju kapaciteta poljoprivrednog sektora.

Mauri je istakla da unaprijeđenje kapaciteta laboratorije u Tehnopolisu predstavlja podršku poljoprivrednicima iz sjeverozapadnog regiona Crne Gore u obliku kapaciteta za savjetodavne službe u poljoprivredi, podsjećajući da je jedna od studija Svjetske banke pokazala koliki je značaj znanja u poljoprivredi i informacionog sistema za inovacije.

Kroz projekat vrijedan oko 130 hiljada eura, osim opremanja prostorija, nabavljena je savremena laboratorijska oprema za analizu mikroorganizama u hrani i analizu kvaliteta zemljišta koja će omogućiti kontrole bezbjednosti i kvaliteta tokom procesa proizvodnje i prerade, kao i gotovih proizvoda.

Ističući da domaćinima i preduzetnicima trebaju konkretne akcije, a ne teorija, potpredsjednik Vlade Milutin Simović je rekao da će Vlada, u okviru trećeg posebnog paketa podrške, između ostalog, kreirati koncept konkretnih razvojnih projekata u poljoprivredi.

“Ovakvi projekti, koje smo već definisali, biće nove šanse za proizvođače i za preduzetnike, generatori ekonomskog rasta i novih radnih mjesta i načini za smanjenje uvozne zavisnosti . Zadatak novog pristupa i da obezbijedi veći stepen inovativnosti.

Sektor inovacija, kako je poručio, treba da iskorači iz okvira samo akademskog i treba da pokaže svoju praktičnost, kroz uključenost u konkretne projekte.

Razvoj crnogorske poljoprivrede moguće je ostvariti ako se razmotre radikalniji reformski programi i ako promijenimo način razmišljanja.

„Ovakav razvoj crnogorske poljoprivrede moguće je ostvariti ako razmotrimo radikalnije reformske programe i ako promijenimo način razmišljanja. Na primjer, površina poljoprivrednog zemljišta u Izraelu je skoro ista ili čak i manja nego u Crnoj Gori. Poljoprivredna proizvodnja u Izraelu je 54 puta veća nego u Crnoj Gori. Zašto je Izrael tako dobar u oblasti poljoprivrede? Ključ leži u primjeni nauke i tehnologije u razvoju poljoprivrede, kao tački prodora u dugom roku. Zbog toga, Crna Gora će svoje buduće napore u razvoju poljoprivrede fokusirati na primjenu nauke i tehnologije, što će omogućiti prodorni razvoj”, rekao je Simović.