Očekuje se relativno povolјan uticaj biometeoroloških prilika na hronične bolesnike. Posebna opreznost savjetuje se osobama sa srčanim i psihičkim tegobama. Reumatski bolovi i neraspoloženje su mogući kao meteoropatske reakcije. Preporučuje se smanjenje fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana i adekvatna zaštita od UV zračenja.