Očekivana meteorološka situacija će imati relativno povoljn uticaj na zdravlje većine hroničnih bolesnika, uz umjerene aktivnosti tokom dana i slojevito odevanje. Izvjesna obazrivost se savjetuje osobama sa srčanim tegobama, kao i tokom jutra osobama sa respiratornim tegobama. Moguće su meteoropatske reakcije u blažoj formi u vidu glavobolje i zamaranja.