zubari, djeca, pregledi

U Crnoj Gori već skoro 12 godina nema relevantnih podataka o oralnom zdravlju djece, odnosno od zatvaranja stomatoloških ambulanti u školama. Činjenica da smo jedina država u regionu koja nema ove podatke već duži period je alarmantna, i pokazuje da bi se po tom pitanju nešto hitno moralo promijeniti. Sagovornici Dana saglasni su da bi trebalo razmisliti o ponovnom otvaranju školskih ambulanti, kako bi se preventivna stomatologija učinila dostupnija djeci.

Stomatolog Danijela Subotić ističe da godinama zagovara ponovno otvaranje školskih ambulanti jer se već 12 godina ne rade sistematski pregledi zuba koddjece.
“Nekada su ti pregledi obuhvatali djecu prvog, petog i sedmog razreda i na osnovu tih pod ataka smo dobijali sliku njihovog oralnog zdravlja, broj izvađenih i plombiranih zuba, što je globalni indikator oralnog zdravlja no SZO. Mi smo jedina zemljau okruženju koja je ukinula školske ambulante, i nemamo nikakvih podataka o oralnom zdravlju djece” upozorila je Subotićeva u izjavi za Dan.
Po no njenom mišljenju, stanje u ovoj oblasti je jako loše.
“U januaru smo imali osnivačku skupštinu Udruženja dječjih i preventivnih stomatologa, koje će raditi na izradi situacione analize kako bi se utvrdilo stanje oralnog zdravlja na uzorku kod šestogodišnjaka i 12-ogodišnjaka. Obuhvatićemo i djecu predškolskog i školskog uzrasta i trudnice i porodilje”, istakla je Subotićeva.
Bivši predsjednik Stomatološke komore Borislav Ćalović istakao je da je do sada više puta pokretana inicijativa da se u osnovne škole vrate stomatološke ordinacije, međutim, za to nije bilo sluha.
“Više puta je pokretana inicijativa da se đacima omogući da u školi mogu popravljati zube, međutim, od toga nije bilo ništa. Uvedena praksa da se stomatološki zahvati obavljaju kod privatnih stomatologa, a da se to finansira na teret Fonda, nije se pokazala kao najbolja. Sve je više primjetno da djeca imaju problema sa zubima i čini se da će se taj trend nastaviti i u buduće”, izjavio je Ćalović.
Prema njegovim riječima, pandemija je dodatno usložila situaciju, jer je sve očiglednije da će na zdravlje zuba uticati i finansijska kriza.
“Ako su oči ogledalo duše, zubi su ogledalo zdravlja. Sve češće se može primijetiti veliki broj djece koja nose proteze, kako bi ispravili neke deformitete, što nije nimalo jeftin zahvat. A dok se situacija sa koronom ne riješi, biće problema jer roditelji neće imati sredstava za takve poduhvate. Zdravlje zuba je izuzetno važno, jer ako se ne liječe kvarovi to može dovesti do takozvanih fokalnih oboljenja, odnosno bolesti čiji se posljedice odražavaju i na druge djelove organizma upozorava”, Ćalović.
Bivši direktor Doma zdravlja Podgorica Nebojša Kavarić istakao je da se uvijek zalagao za integralni pristup dječjem zdravlju.
“Veoma je važno da se primarna stomatološka zaštita učini dostupnom djeci. Ona mora biti zastupljena i u koncesionom sistemu kao što je sad, ali bi bilo poželjno i kvalitetno da i javne zdravstvene institucije imaju dječju i preventivnu stomatologiju”, navodi Kavarić.
Direktor Doma zdravlja Podgorica Danilo Jokić juče je načelno prihvatio da prokomentariše ovu temu, navodeći da će se javiti naknadno. Međutim, nakon toga nije odgovarao na pozive novinara Dana.
Bilo i manje straha i stigmatizacije
Nebojša Kavarić ističe da su škole najoptimalnije ustanove kada je riječ o djeci i njihovom oralnom zdravlju.
“Dok su postojale ambulante u školama, postojala je manja stigmatizacija i strah. Rađeni su sistematski pregledi i imali smo izvještaje o oralnom zdravlju, na osnovu kojeg se donosi politika o zdravstvu. Odavno nemamo kvalitetne informacije o tome šta se događa sa oralnim zdravljem djece i to treba promijeniti”, naveo je Kavarić.
Izvor: Dan