Doktor sportskih nauka Marko Begović novi je v.d. direktora Uprave za sport i mlade, navedeno je u rješenju koje potpisuje premijer Zdravko Krivokapić.

– Za vršioca dužnosti direktora Uprave za sport i mlade određuje se Marko Begović, doktor sportskih nauka, do imenovanja direktora ove uprave u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci – navedeno je u rješenju objavljenom u Službenom listu.

Prethodno je Vlada sa te funkcije razriješila funkcionera Socijalističke narodne partije (SNP) Vasilija Laloševića.

U rješenju koje je Vlada usvojila na današnjoj sjednici, a koje je zavedeno u Službenom listu, navodi se da Laloševiću prestaje vršenje dužnosti zbog isteka vremena od šest mjeseci od kada je određen za v.d. direktora ove Uprave.