Mladi Nikšića

Podatak da svaki drugi stanovnik Crne Gore ima mobilni telefon, a domaćinstva sve više koriste internet usluge, nameće potrebu za većim brojem baznih stanica mobilnih operatora. U našoj zemlji sada ih ima oko 1.000, a operatori najavljuju da će ih biti i više, piše “RTCG”.


Broj baznih stanica, ali i sve češća istraživanja koja se rade u svijetu, a koja ukazuju da njihovo zračenje ima negativan uticaj na zdravlje stanovnika, razlog je bio da provjerimo šta o njima misli stručna i laička javnost u Crnoj Gori i na šta upozoravaju.


Specijalista životne sredine, Milija Čabarkapa, kaže da bazne stanice kumulativno sigurno mogu dovesti do negativnih uticaja na zdravlje ljudi.
Iz mobilnih operatera tvrde da su njihove bazne stanice u skladu sa standardima, a da se poštuje zakon kažu i u Agenciji za elektronske kominikacije.
„Praksa i procedura je veoma stroga. Po Zakonu o elektronskim komunikacijama, prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio frekvencija koje izdaje Agencija za elektronske komunikacije i poštanske djelatnost, operator je u obavezi da dostavi tehnički projekat, čiji je sastavni dio procjena na zdravlje ljudi i granica uticaja od elektromagnetnog zračenja”, rekao je Boris Jevrić, pomoćnik direktora za radiokomunikacije.


Borko Bajić s Instituta za javno zdravlje kaže da bi pogrešno bilo reći da nema štetnog uticaja.
„Nemamo konsenzus naučne javnosti. Imamo različite dokaze, studije, koje ukazuju da moguće postoji neki efekat. Elektromagnetno zračenje je Svjetska zdravstvena organizacija, odnosno posebna grupa pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji koja se bavi istraživanjem tumora, stavila u moguće kancerogene”, kazao je on.