Mladi NK
Banke su do kraja avgusta odobrile kredite od ukupno 3,65 milijardi EUR, što je rast od 2,25 odsto na mjesečnom nivou.

Prema podacima Centralne banke (CBCG), do kraja avgusta je u odnosu na isti period prošle godine odobreno 3,38 odsto više kredita.

Odnos između kredita i depozita na kraju avgusta bio je manji nego u istom periodu prošle godine i iznosio je 0,75.

Banke su po osnovu kredita najviše potraživale od nefinansijskog sektora i stanovništva, 76,19 odsto.

Ukupni depoziti u avgustu su u odnosu na jul porasli 5,05 odsto na 4,84 milijarde EUR. Oročeni depoziti činili su 17,57 odsto ukupnih, a oni po viđenju 78,53 odsto. Preostalih 3,9 odsto odnosilo se na sredstva na escrow računu.

U strukturi oročenih depozita najveće učešće imali su oni ročnosti od tri mjeseca do jedne godine, 44,35 odsto, dok su oni od jedne do tri godine činili 37,27 odsto.

Ukupni depoziti stanovništva na kraju avgusta su iznosili 1,59 milijardi EUR, što je 1,98 odsto više nego u julu.

U ročnoj strukturi depozita stanovništva, oročeni su činili 26,27 odsto, a oni po viđenju 73,69 odsto.

Izvor: Mina