U Crnoj Gori se, prema izvještaju Ujedinjenih nacija, najviše hrane baca u poređenju sa državama bivše Jugoslavije, s obzirom na broj stanovnika, saopšteno je iz Banke hrane. Kako se navodi, jedna osoba u prosjeku godišnje baci 83 kilograma hrane.

 

Navedeno je da ne samo da domaćinstva bacaju velike količine hrane, već to čine i trgovine i ugostiteljski objekti.

 

“Zato sve veći broj država zakonski obavezuje trgovine i ugostiteljske objekte da ne bacaju hranu, već da je doniraju onima kojima je potrebna. U Crnoj Gori ne postoji ovakav zakon”, kaže se u saopštenju, povodom Međunarodnog dana podizanja svijesti o bacanju hrane.

 

Predsjednica fondacije Banka hrane Marina Medojević smatra da se mora raditi na edukaciji ljudi da hranu ne bacaju, da racionalnije kupuju i adekvatno čuvaju hranu.

 

“Najgore što mogu da urade je da hranu bacaju. Veliki broj ljudi koji posjećuju kontejnere govori osim da su ljudi gladni, da nena adekvatne socijalne politike i da se hrana baca”, kazala je ona.

 

Prema njenim riječima, očekuje se da će broj gladnih porasti u sledećem periodu zbog pandemije.

 

“Smanjenjem bacanja hrane smanjiuje se emisije štetnih gasova, usporava uništavanje prirode prenamjenom zemljišta i zagađenje. Takođe pozitivno utice i na dostupnost hrane, čime se smanjuje broj gladnih i podstiče štednja u doba globalne recesije”, kazala je Medojević.

 

Ona smatra da je za iskorištavanje viška hrane vrlo važno da postoji razvijen sistem selektivnog odlaganja otpada i reciklaže.

 

“Odgovarajuće iskorištavanje viška hrane ne doprinosi samo smanjenju gladi širom svijeta, već i zaštiti okoline”, rekla je Medojević.

 

Ona ističe da mlade treba podsticati da što ranije započnu razmišljati o međuzavisnosti vlastitih potrošačkih odluka i posljedica koje oni imaju za društvo u cjelini.

 

“Ovo je tema koja zasluzuje da joj se više posvetimo u javnosti ali i u školskim klupama”, smatra Medojević.

 

Banka hrane je, kaže ona, više od deceniju spremna je za javnu kampanju protiv siromaštva i bacanja hrane, ali osim deklarativne podrške, drugu nije imala.

 

“Vlada Crne Gore uprkos brojnim apelima Banke hrane koji traju punih devet godina da usvoji, kao što je urađeno u Evropskom parlamentu još 2012. godine, Deklaraciju protiv bacanja hrane, to još nije uradila”, upozorila je Medojević.

 

Izvor: Mina