Agencija za sprečavanje konkurencije
Direktorica Agencije za sprječavanje korupcije (ASK), Jelena Perović sa saradnicima se sastala sa visokom delegacijom Evropske službe za suzbijanje prevara (OLAF), koju je predvodio Vile Itala, generalni direktor ovog tijela koje je, kao operativno nezavisno, dio Evropske komisije.
Sastanak je održan na inicijativu gospodina Itale, koji je na čelu OLAF-a od avgusta 2018. godine, navode u saopštenju.
“Gosti su ispoljili zanimanje za preventivni antikorupcijski pravni okvir u Crnoj Gori, u prvom redu za ulogu i nadležnosti Agencije, sa posebnim interesom za analizu propisa na rizike od korupcije. Direktorica Perović je predstavila aktivnosti institucije u primjeni ovog vrlo značajnog antikorupcijskog alata, kojim se doprinosu snaženju integriteta javne uprave. Pored toga, upoznala je delegaciju OLAF-a sa djelovanjem Agencije u drugim antikorupcijskim oblastima i detaljnije pojasnila određene radne procese, potcrtavajući značaj i uticaj ASK u sistemu vladavine prava”, navodi se u saopštenju.
Kako kažu, predstavnici Evropske službe za suzbijanje prevara su istakli spremnost da konkretnijim poduhvatima podrže rad Agencije, u čemu će pomoći i uspostavljanje direktnih kanala komunikacije.
“OLAF je formiran 1999. godine, a njegova misija je, kako je navedeno na zvaničnom sajtu Evropske komisije, otkrivanje, istraživanje i sprečavanje prevara povezanih sa sredstvima Evropske unije”, zaključeno je u saopštenju ASK.
Izvor: RTCG