Novo aprilsko izdanje međunarodnog naučnog časopisa „Journal of Anthropology of Sport and Physical Education“ (JASPE), donosi 10 naučnih radova u oblasti sportske antropologije i fizičkog vaspitanja.

JASPE časopis za antropologiju sporta i fizičkog vaspitanja zavrijedio je pažnju međunarodne naučne zajednice i indeksiran je u naučnim bazama kao što su DOAJ, Index Copernicus, Google Scholar, Crossref, ROAD.

JASPE izdaje Montenegrosport u saradnji sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore i Crnogorskom sportskom akademijom. Izlazi četiri puta godišnje,u januaru, aprilu, julu i oktobru svake godine. Uređivački tim čine naučnici iz Brazila, Turske, Malezije, naučnici iz regiona, Srbije, Kosova, Bosne i Hercegovine, Albanije. Glavni urednik časopisa je, sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, Bojan Mašanović.

Među radovima časopisa JASPE su i radovi zasnovani na naučnoj bazi podataka koje su prikupili profesori i saradnici u nastavi Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore kroz antropometrijsko testiranje vrhunskih sportista i juniora.

Riječ je o radu Razlike u antropometrijskim karakteristikama juniora odbojke i odbojkaša, koji potpisuju autori Bojan Mašanović, Duško Bjelica, Marin Ćorluka, kao i o radu Antropometrijske mjere i sastav tijela fudbalera Crne Gore i Kosova, autora: Duško Bjelica, Jovan Gardašević, Ivan Vasiljević, Fitim Arifi, Sami Sermaxhaj.

Još jednu Komparativnu analizu antropometrijskih karakteristika između sportaša različite orijentacije, košarke i rukometa, potpisuju autori Marina Vukotić, Georgi Georgijev.

Zanimljiv je i rad Pavla Malovića koji piše na temu Antropometrijski indeksi kao indikatori gojaznosti djece osnovne škole u Crnoj Gori.

Sve teme radova časopisa JASPE dostupne su u dokumentima u prilogu i na linku http://www.jaspe.ac.me/